VUT (FAST)

Centrum AdMaS

AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Zaměřuje se na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií nejen v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí včetně pokročilých technologií zpracování čistírenských kalů a bioodpadů.

Veveří 95

602 00 Brno

https://www.admas.eu/
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c.
+420 541 147 500
drochytka.r@fce.vutbr.cz