Conferences

Publications
4A - Konference Životní prostředí - prostředí pro život 2021

Sborník abstraktů

4.A Management and dissemination

20.04.2022

1C - Konference ICAFEE 2021

Prezentace dílčích výstupů z projektu

1.C Biodegradable waste

25.04.2022

1C - Konference Městské vody 2021

Prezentace dílčích výstupů z projektu Sborník je dostupný ke stažení: http://ardec.cz/download/Sbornik_MV_2021.pdf

1.C Biodegradable waste

16.05.2021