VŠB-TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství

VŠB-TUO je veřejná vysoká škola se širokospektrým zaměřením. Řešitelská pracoviště zapojená do aktivit Centra jsou zaměřena na energetiku, geochemii a environmentálně šetrné procesy včetně vývoje recyklačních technologií, efektivní využívání energie a surovin, technologické procesy pro zpracování a využití odpadů a vedlejší produktů. Další významnou řešenou oblastí v rámci Centra je oblast environmentální bezpečnosti, průmyslových havárií, analýzy a prevence rizik bezpečnosti práce a technologických rizik, ochrany kritické infrastruktury.

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava-Poruba

https://www.fbi.vsb.cz/cs/index.html
prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
+420 596 992 833
ales.bernatik@vsb.cz
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial