4.A Management, diseminace

Aktuality
logo TAČR logo Prostředí pro život

Cílem WP 4.A je zajištění řízení činností Centra a celkově také podpory jeho činností, jako je organizace akcí, zajištění předání povinných reportingových výstupů, přerozdělení finančních prostředků a celkově dohled na ekonomiku konsorcia. S ohledem na jeho rozsah a náročnost, bude projekt v rámci day-to-day managementu řízen projektovým manažerem, kterého jmenuje hlavní řešitel.

Hlavní řešitel projektu
  • Mgr. Miroslav Havránek (CENIA)
Spoluřešitelé
  • všichni partneři
logo cenia
logo muni
logo vut
logo uk
logo avcr
logo vscht
logo tuo
logo vuv

Výstupy publikované v rámci balíčku

4.A - Konference Životní prostředí - prostředí pro život 2021

Sborník abstraktů

Konference

20.04.2022

4.A - Konference Životní prostředí - prostředí pro život 2022

Sborník abstraktů

Konference

30.09.2022