AV ČR

Ústav chemických procesů

ÚCHP patří mezi šest ústavů Sekce chemických věd Akademie věd České republiky. Ústav je centrem výzkumu v oblasti chemie, biochemie, katalýzy a životního prostředí. V rámci Centra se zabývá problematikou nakládání s čistírenskými kaly včetně recyklace fosforu, získávání kovů či solí ze škváry a popílků, vývojem recyklačních metod pro různé typy plastových odpadů, zpracováním plastových odpadů, využitím odpadů z pozemního stavitelství, získáváním kovů a kovů vzácných zemin z elektroodpadů, zpracováním biologicky rozložitelných komunálních odpadů a gastroodpadů a zpracováním dalších průmyslových odpadů.

Rozvojová 135
Praha 6

https://www.icpf.cas.cz/
Ing. Michal Šyc, Ph.D.
+420 220 390 261
syc@icpf.cas.cz
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial