UK (PřF)

Ústav pro životní prostředí

ÚŽP je celofakultním interdisciplinárním pracovištěm Přírodovědecké fakulty UK uskutečňujícím výuku a výzkum v oblasti ochrany životního prostředí. V rámci projektu Centra se ÚŽP podílí na řešení problematiky nových druhů odpadů a technologií, biologicky rozložitelných odpadů a kalů, kontaminace vodního a horninového prostředí a monitoringu kontaminovaných míst.

Benátská 2

128 01 Praha 2

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., DSc.
+420 221 951 902
tomas.cajthaml@natur.cuni.cz
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial