VŠCHT

Fakulta technologie ochrany prostředí

VŠCHT je veřejnou vysokou školou zaměřenou na výuku a výzkum v oblasti chemicko-technologického inženýrství. Fakulta technologie ochrany prostředí je zaměřena na obory technologie vody a chemické a energetické zpracování paliv a technologie ochrany prostředí. V rámci Centra působí v oblastech LCA, BAT a hodnocení environmentálních dopadů koncepcí nakládání s odpady a jejich materiálového i energetického využití, dekontaminačních technologií, starých ekologických zátěží, LCA, ecodesignu a problematiky kalů z ČOV.

Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice

https://ftop.vscht.cz/
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA
+420 220 443 254
vlad.koci@vscht.cz
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial