VUT (Fakulta strojního inženýrství)

Ústav procesního inženýrství

Ústav procesního inženýrství FSI je jedním z 15 specializovaných pracovišť FSI zabývajících se obory konstrukčního a procesního inženýrství. ÚPI se mimo jiné zaměřuje na oblast zpracování odpadů. V rámci činností Centra se podílí na komplexních analýzách v oblasti odpadového hospodářství s využitím sofistikovaných výpočtových nástrojů, modelování efektivity sběru a svozu odpadů, zabývá se prognózami produkce odpadů, analýzami budoucího složení a výhřevnosti odpadů, technickoekonomickým posouzením vybraných řetězců nakládání s komunálními odpady, modelováním optimální sítě nakládání s různými typy odpadů včetně ekonomického hodnocení potenciálu výroby energie z odpadů.

 

ÚPI je koordinujícím pracovištěm projektu za VUT.

Technická 2896/2
616 69 Brno

https://upi.fme.vutbr.cz/
doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
+420 541 142 367
martin.pavlas@vutbr.cz
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial