VÚV TGM

Odbor technologie vod a odpadů

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka je veřejná výzkumná instituce se 100letou tradicí odborně erudované instituce v oblasti vodního hospodářství. Ústav zajišťuje zejména výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, odbornou podporu v oblasti ochrany vod, protipovodňové prevence a v oblasti nakládání s odpady. V rámci Centra se podílí na řešení problematiky nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, v rámci oblasti nových druhů odpadů a technologií, kontaminace vodního a horninového prostředí.

https://www.vuv.cz/
Ing. Miroslav Váňa
+420 220 197 371
miroslav.vana@vuv.cz
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial