1.C Biodegradable Waste

Work Packages
logo TAČR logo Prostředí pro život

The focus of this WP’s work reflects recent developments in national and European legislation, new requirements and deadlines to further develop the collection, sorting, treatment and material recovery of biodegradable waste. The work schedule and planned results were designed to meet the requirements of the sponsor and to present current and expected industry trends, potential benefits but also risks (e.g. associated with the composition of input materials, or contamination of waste materials) in recycling. The WP brings together three waste groups – food waste, sewage sludge and other biodegradable waste, of which the processes for collecting, sorting and treating them, including their analysis, will be identified and described in relation to material flows, their possible environmental impacts will be monitored and the process optimisation proposed. In the part on sewage sludge, it will work closely with the WP 1.B and 2.A. In the area of further development and prioritisation, options for the application of approaches and new, so-called “emerging techniques” that develop the framework of the BAT currently in use will be monitored, tested and assessed. Attention will also be paid to research and development in the processing of BROs into compost outputs capable of promoting water retention in soil and replenishing organic matter, taking into account the possible transport of priority hazardous substances.

Principal Investigator
  • Ing. M. Rozkošný, Ph. D. (VÚV)
Co-Investigators
  • Ing. J. Valta (CENIA)
  • Ing. J. Sobek, Ph. D. (ÚCHP)
  • prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph. D. (VŠB–TUO)
  • Ing. Tomáš Chorazy, Ph. D. (VUT)
  • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph. D. (UK)
logo cenia
logo vut
logo uk
logo avcr
logo tuo
logo vuv

Work Package Publications

1.C - Kratina J., Rozkošný M., Hudcová H., Šereš M., Holubík O. (2021): Studie přínosu extenzivní stabilizace čistírenských kalů z malých komunálních zdrojů pro jejich využití jako hnojiva, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI), 2021, roč. 63, č. 6, str. 23-33, ISSN 0322-8916

Open access článek v časopise VTEI https://www.vtei.cz/wp-content/uploads/2021/12/6386-casopis-VTEI-6-21-Studie-prinosu.pdf

Publications

19.04.2022

1.C - Konference ICAFEE 2021

Prezentace dílčích výstupů z projektu

Conference

25.04.2022

1.C - Konference Městské vody 2021

Sborník je dostupný ke stažení: http://ardec.cz/download/Sbornik_MV_2021.pdf

Conference

15.08.2023

1.C - Vološinová D., Kořínek R., Chernysh Y. - Problematika potravinových odpadů

Vědecký článek

Publications

16.02.2023

1.C - Workshop k problematice uplatnění produktů recyklace BRO v zemědělství a údržbě zelených ploch

Workshop

Workshops

16.02.2023

1.C - Worshop "Nové postupy a způsoby prevence vzniku potravinových odpadů"

Workshop

Workshops

16.02.2023

1.C - Pilnáček V., Benešová L., Cajthaml T., Inemannová P. - Comparison of temperature and oxygen concentration driven aeration methods for biodrying of municipal solid waste

Odborný článek

Publications

21.02.2023

1.C - Vološinová D., Kořínek R. (2023): Způsoby sběru a nakládání s biologickým odpadem ve vybraných státech Evropské unie a aktuální výsledky z měření ztráty vlhkosti (VTEI): roč. 65, č. 6, str. 14–21. ISSN 0322-8916

Open access článek v časopise VTEI: https://www.vtei.cz/2023/12/zpusoby-sberu-a-nakladani-s-biologickym-odpadem-ve-vybranych-statech-evropske-unie-a-aktualni-vysledky-z-mereni-ztraty-vlhkosti-2/

Publications

07.02.2024

1.C - Sobek J. (2023): Využití potravinových odpadů a možné technologie jejich zpracování

Příspěvek na konferenci (prezentace)

Other

07.02.2024

1.C - Kořínek R., Vološinová D., Sobek J., Valta J. (2023): Metodika pro měření množství a analýzy složení potravinových odpadů

Metodika

Methodologies

22.05.2024

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial