Publications

Publications
1.B - Krystynik P., Strunakova K., Syc M., Kluson P. (2021): Notes on Common Misconceptions in Microplastics Removal from Water

Open access článek v časopise Applied Sciences https://www.mdpi.com/2076-3417/11/13/5833

1.B New types of waste and technologies

23.08.2021

2.B - Šrédlová K., Šírová K., Stella T., Cajthaml T. (2021): Degradation Products of Polychlorinated Biphenyls and Their In Vitro Transformation by Ligninolytic Fungi. TOXICS 9, 2021, Article Number: 81

Článek v časopise Toxics https://www.mdpi.com/2305-6304/9/4/81

2.B Kontaminace horninového prostředí

30.08.2021

2.B - Lhotský O., Kukačka J., Slunský J., Marková K., Němeček J., Knytl V., Cajthaml T. (2021): The effects of hydraulic/pneumatic fracturing-enhanced remediation (FRAC-IN) at a site contaminated by chlorinated ethenes: A case study. Journal of Hazardous Materials 417, 2021, 125883

Článek dostupný: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389421008475?via%3Dihub

2.B Kontaminace horninového prostředí

15.08.2023

1.C - Kratina J., Rozkošný M., Hudcová H., Šereš M., Holubík O. (2021): Studie přínosu extenzivní stabilizace čistírenských kalů z malých komunálních zdrojů pro jejich využití jako hnojiva, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI), 2021, roč. 63, č. 6, str. 23-33, ISSN 0322-8916

Open access článek v časopise VTEI https://www.vtei.cz/wp-content/uploads/2021/12/6386-casopis-VTEI-6-21-Studie-prinosu.pdf

1.C Biodegradable waste

19.04.2022

2.B - Semerád J., Horká P., Filipová A., Kukla J., Holubová K., Musilová Z., Jandová K., Frouz J., Cajthaml T. (2022): The driving factors of per- and polyfluorinated alkyl substance (PFAS) accumulation in selected fish species: The influence of position in river continuum, fish feed composition, and pollutant properties. Science of The Total Environment 186, 151662

Článek dostupný: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721067383

2.B Kontaminace horninového prostředí

15.08.2023

1.B - Černá T., Ezechiáš M., Semerád J., Grasserová A., Cajthaml T. (2022): Evaluation of estrogenic and antiestrogenic activity in sludge and explanation of individual compound contributions. Journal of Hazardous Materials 423 (Part A), 127108

Článek dostupný: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389421020768

2.B Kontaminace horninového prostředí

15.08.2023

2.B - Šrédlová K., Cajthaml T. (2022): Recent advances in PCB removal from historically contaminated environmental matrices. Chemosphere 287, 132096

Článek dostupný: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653521025686

2.B Kontaminace horninového prostředí

15.08.2023

1.C - Vološinová D., Kořínek R., Chernysh Y. - Problematika potravinových odpadů

Vědecký článek

1.C Biodegradable waste

16.02.2023

2.B - Dolai S., Vanluchene A., Stavárek P., Dzik P., Fajgar R., Soukup K., Klusoň P. - Graphitic carbon nitride thin films for light-induced photocatalysis in a slit geometry microreactor

Článek

2.B Kontaminace horninového prostředí

21.02.2023

2.B - Černá T., Michalíková K., Semerád J., Cajthaml T. - Analytical determination of oestrogenic endocrine disruptors: the method of choice for wastewater treatment plant effluents

Odborný článek

2.B Kontaminace horninového prostředí

21.02.2023

1.C - Pilnáček V., Benešová L., Cajthaml T., Inemannová P. - Comparison of temperature and oxygen concentration driven aeration methods for biodrying of municipal solid waste

Odborný článek

1.C Biodegradable waste

21.02.2023

1.F - Šomplák, R.; Smejkalová, V.; Rosecký, M.; Szásziová, L.; Nevrlý, V.; Hrabec, D.; Pavlas, M. Comprehensive Review on Waste Generation Modeling. Sustainability 2023, 15, 3278

Odborný článek: https://doi.org/10.3390/su15043278

1.F National circular economy monitoring

16.05.2021

1.F - Pluskal J., Šomplák R., Němcová L., Valta J., Pavlas M.: Mathematical modelling of waste flows and treatment based on reconstruction of historical data: Case of wastewater sludge in Czech Republic

Odborný článek: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138393

1.F National circular economy monitoring

16.05.2021

1.C - Vološinová D., Kořínek R. (2023): Způsoby sběru a nakládání s biologickým odpadem ve vybraných státech Evropské unie a aktuální výsledky z měření ztráty vlhkosti (VTEI): roč. 65, č. 6, str. 14–21. ISSN 0322-8916

Open access článek v časopise VTEI: https://www.vtei.cz/2023/12/zpusoby-sberu-a-nakladani-s-biologickym-odpadem-ve-vybranych-statech-evropske-unie-a-aktualni-vysledky-z-mereni-ztraty-vlhkosti-2/

1.C Biodegradable waste

07.02.2024

1.F - Smejkalová V, Šomplák R, Rosecký M, Šramková K. Machine Learning Method for Changepoint Detection in Short Time Series Data. Machine Learning and Knowledge Extraction. 2023; 5(4):1407-1432. https://doi.org/10.3390/make5040071

Odborný článek: https://www.mdpi.com/2504-4990/5/4/71

1.F National circular economy monitoring

16.05.2021

1.F - Rosecký, M., Pluskal, J. & Šomplák, R. Network flow problem heuristic reduction using machine learning. Optim Eng (2023). https://doi.org/10.1007/s11081-023-09838-4

Odborný článek: https://link.springer.com/article/10.1007/s11081-023-09838-4

1.F National circular economy monitoring

16.05.2021

1.F - Šomplák R, Smejkalová V, Rosecký M, Szásziová L, Nevrlý V, Hrabec D, Pavlas M. Comprehensive Review on Waste Generation Modeling. Sustainability. 2023; 15(4):3278. https://doi.org/10.3390/su15043278

Odborný článek: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/4/3278

1.F National circular economy monitoring

16.05.2021

1.F - Eryganov, I., Šomplák, R., Hrabec, D. et al. Bilevel programming methods in waste-to-energy plants' price-setting game. Oper Res Int J 23, 32 (2023)

Odborný článek: https://doi.org/10.1007/s12351-023-00775-9

1.F National circular economy monitoring

16.05.2021

1.F - Viktorin A., Hrabec D., Nevrlý V., Šomplák R., Šenkeřík R. (2023): Hierarchical clustering-based algorithms for optimal waste collection point locations in large-scale problems: A framework development and case study, Computers & Industrial Engineering, Volume 178, 2023, 109142, ISSN 0360-8352 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835223001663)

Odborný článek: https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.109142.

1.F National circular economy monitoring

16.05.2021

1.F - Jaroslav Pluskal, Radovan Šomplák, Lenka Szásziová, Jerguš Suja, Martin Pavlas, Post-consumer plastic sorting infrastructure improvements planning: Scenario-based modeling of greenhouse gas savings with sustainable costs, Journal of Environmental Management, Volume 325, Part A, 2023, 116567, ISSN 0301-4797 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479722021405)

Odborný článek: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116567

1.F National circular economy monitoring

16.05.2021

2.A - Sezima, T. a Kučerová, R. Možnosti čištění odpadních vod za pomoci experimentálního zařízení pro fyzikální působení elektrostatickým polem se zaměřením na farmaka. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2023, roč. 65, č. 6, str. 4–7. ISSN 0322-8916.

Open access článek v časopise VTEI: https://www.vtei.cz/2023/12/moznosti-cisteni-odpadnich-vod-za-pomoci-experimentalniho-zarizeni-pro-fyzikalni-pusobeni-elektrostatickym-polem-se-zamerenim-na-farmaka/

2.A Water Contamination

08.02.2024

2.C - Suchánek Z., Řeřicha J. (2023): Staré skládky komunálního odpadu inventarizované v Systému evidence kontaminovaných míst

Open Access článek: https://www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2022.pdf

2.C Contaminated sites

08.02.2024

1.F - Rosecký, M., Pluskal, J. & Šomplák, R. Network flow problem heuristic reduction using machine learning. Optim Eng 25, 93–119 (2024)

Odborný článek: https://doi.org/10.1007/s11081-023-09838-4

1.F National circular economy monitoring

16.05.2021

2.B - Suchánek Z., Kubal M., Cajthaml T., Kopecká I. (2024): Analýza používání sanačních technik jako nápravných opatření na kontaminovaných místech v České republice, Waste Forum 2/2024

https://www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2024_p76.pdf

2.B Kontaminace horninového prostředí

11.06.2024

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial