Publications

Publications
1.B - Krystynik P., Strunakova K., Syc M., Kluson P. (2021): Notes on Common Misconceptions in Microplastics Removal from Water

Open access článek v časopise Applied Sciences https://www.mdpi.com/2076-3417/11/13/5833

1.B New types of waste and technologies

23.08.2021

2.B - Šrédlová K., Šírová K., Stella T., Cajthaml T. (2021): Degradation Products of Polychlorinated Biphenyls and Their In Vitro Transformation by Ligninolytic Fungi. TOXICS 9, 2021, Article Number: 81

Článek v časopise Toxics https://www.mdpi.com/2305-6304/9/4/81

2.B Kontaminace horninového prostředí

30.08.2021

2.B - Lhotský O., Kukačka J., Slunský J., Marková K., Němeček J., Knytl V., Cajthaml T. (2021): The effects of hydraulic/pneumatic fracturing-enhanced remediation (FRAC-IN) at a site contaminated by chlorinated ethenes: A case study. Journal of Hazardous Materials 417, 2021, 125883

Článek dostupný: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389421008475?via%3Dihub

2.B Kontaminace horninového prostředí

15.08.2023

1.C - Kratina J., Rozkošný M., Hudcová H., Šereš M., Holubík O. (2021): Studie přínosu extenzivní stabilizace čistírenských kalů z malých komunálních zdrojů pro jejich využití jako hnojiva, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI), 2021, roč. 63, č. 6, str. 23-33, ISSN 0322-8916

Open access článek v časopise VTEI https://www.vtei.cz/wp-content/uploads/2021/12/6386-casopis-VTEI-6-21-Studie-prinosu.pdf

1.C Biodegradable waste

19.04.2022

2.B - Semerád J., Horká P., Filipová A., Kukla J., Holubová K., Musilová Z., Jandová K., Frouz J., Cajthaml T. (2022): The driving factors of per- and polyfluorinated alkyl substance (PFAS) accumulation in selected fish species: The influence of position in river continuum, fish feed composition, and pollutant properties. Science of The Total Environment 186, 151662

Článek dostupný: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721067383

2.B Kontaminace horninového prostředí

15.08.2023

1.B - Černá T., Ezechiáš M., Semerád J., Grasserová A., Cajthaml T. (2022): Evaluation of estrogenic and antiestrogenic activity in sludge and explanation of individual compound contributions. Journal of Hazardous Materials 423 (Part A), 127108

Článek dostupný: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389421020768

2.B Kontaminace horninového prostředí

15.08.2023

2.B - Šrédlová K., Cajthaml T. (2022): Recent advances in PCB removal from historically contaminated environmental matrices. Chemosphere 287, 132096

Článek dostupný: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653521025686

2.B Kontaminace horninového prostředí

15.08.2023

1.C - Vološinová D., Kořínek R., Chernysh Y. - Problematika potravinových odpadů

Vědecký článek

1.C Biodegradable waste

16.02.2023

2.B - Dolai S., Vanluchene A., Stavárek P., Dzik P., Fajgar R., Soukup K., Klusoň P. - Graphitic carbon nitride thin films for light-induced photocatalysis in a slit geometry microreactor

Článek

2.B Kontaminace horninového prostředí

21.02.2023

2.B - Černá T., Michalíková K., Semerád J., Cajthaml T. - Analytical determination of oestrogenic endocrine disruptors: the method of choice for wastewater treatment plant effluents

Odborný článek

2.B Kontaminace horninového prostředí

21.02.2023

1.C - Pilnáček V., Benešová L., Cajthaml T., Inemannová P. - Comparison of temperature and oxygen concentration driven aeration methods for biodrying of municipal solid waste

Odborný článek

1.C Biodegradable waste

21.02.2023

1.F-Šomplák et. al.: Comprehensive Review on Waste Generation Modeling

Odborný článek

1.F National circular economy monitoring

04.09.2023

1.F - Pluskal J., Šomplák R., Němcová L., Valta J., Pavlas M.: Mathematical modelling of waste flows and treatment based on reconstruction of historical data: Case of wastewater sludge in Czech Republic

Odborný článek

1.F National circular economy monitoring

08.09.2023