Ohlédnutí za konferencí Životní prostředí – prostředí pro život 2023

Ohlédnutí za konferencí Životní prostředí – prostředí pro život 2023

Ve dnech 2. – 3.11. pořádala Česká informační agentura životního prostředí konferenci Životní prostředí – prostředí pro život. Akce se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí a s podporou Technologické agentury České republiky a poskytla prostor pro setkání a diskusi odborné i laické veřejnosti, kterou spojuje zájem o životní prostředí ve všech jeho složkách v národním i globálním kontextu. Na webových stránkách konference je dostupný videozáznam konference, jednotlivé prezentace i fotografie z akce.

První konferenční den byly prezentovány dílčí výstupy a výsledky projektu Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH), který je podpořen z programu Prostředí pro život, a jehož hlavním koordinátorem je CENIA. Druhý den konference byl věnován prezentaci záměrů a výstupů dalších projektů podpořených z programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, případně i z dalších programů, které jsou v souladu s prioritami konference.

Videozáznam je k dispozici zde a fotografie jsou dostupné zde. Sborník abstraktů je ke stažení zde a jednotlivé prezentace naleznete v sekci Program u jednotlivých přednášek.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial