Výroba betonu z recyklovaného kameniva v ČR v roce 2022

Photo by Ben Allan on Unsplash

Výroba betonu z recyklovaného kameniva v ČR v roce 2022

Rychlý růst světové populace a její koncentrace ve velkých městech představuje zásadní dopad na stavebnictví a výrobu stavebních materiálů. Právě recyklace stavebních materiálů je účinným řešením pro splnění požadavků na výstavbu nových budov a zároveň dosáhnout udržitelného rozvoje na Zemi. Jak si v tomto směru vede Česká republika a jaké jsou mezinárodní technické požadavky na recyklované kamenivo? A lze při výrobě betonu zcela nahradit přírodní kamenivo recyklovaným? Odpověď naleznete v odborném článku autorů prof. Ing. Rudolfa Hely, CSc., Ing. Kláry Křížové, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, a Ing. Miroslava Kývaly, ERC BETON s.r.o. Odkaz na článek: Výroba betonu z recyklovaného kameniva v ČR v roce 2022 – TZB-info.
Recyklací stavebních a demoličních odpadů se v CEVOOH zabývá pracovní balíček 1.A Stavební a demoliční odpady pod vedením doc. Ing. Miroslava Škopána, CSc. z VUT Brno.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial