Methodologies, Verified Technologies and Utility Models

Publications
1.A - Václavík V., Čablík V., Botula J., Dvorský T., Hela R., - METODIKA „Zlepšování postupů selektivní demolice v rámci prevence předcházení vzniku odpadů a dalšího využití stavebních a demoličních odpadů“

Metodika

1.A Construction and demolition waste

16.02.2023