Metodiky, ověřené technologie a užitné vzory

Výstupy
1.A - Václavík V., Čablík V., Botula J., Dvorský T., Hela R., - METODIKA „Zlepšování postupů selektivní demolice v rámci prevence předcházení vzniku odpadů a dalšího využití stavebních a demoličních odpadů“

Metodika

1.A Stavební a demoliční odpady

16.02.2023