Aktuality

Časopis Odpady: Textilní odpady z domácností v Česku za poslední dekádu narostly desetinásobně

Ústav chemických procesů AV ČR ve spolupráci s CENIA a VUT Brno se v rámci projektu CEVOOH (Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost) zabývá mj. problematikou textilních odpadů. Na toto téma byl ve spolupráci s hlavním řešitelem pracovního balíčku 1.B Nové druhy odpadů a technologií, Ing. Michalem Šycem, Ph.D. a spoluřešitelkou, Ing. …

ICAFEE konference 15.-18.10.2021

Ve dnech 15.-18. října 2021 se uskuteční první mezinárodní zahraniční konference v rámci pracovního balíčku – 1.C Biologicky rozložitelné odpady – ICAFEE – The International Conference series on Alternative Fuels, Energy and Environment. http://www.icafe-e.com/ očekáváme řadu zajímavých prezentací z celého světa se zaměřením na životní prostředí, bezpečnost a udržitelný rozvoj. O závěrech konference Vás budeme informovat v …

Co je nového v projektu CEVOOH?

CENIA jako hlavní koordinátor projektu CEVOOH vydává první newsletter k projektu. Newsletter shrnuje průběh prací na projektu za první polovinu roku 2021. Newsletter je ke stažení na tomto odkazu.

Program konference „Životní prostředí – Prostředí pro život“

1. den konference čtvrtek 16. září 2021 8:00 – 9:00 registrace účastníků 9:00 – 10:00 Zahájení konference Kamila Vávrová, Technologická agentura České republiky. Miroslav Havránek, Česká informační agentura životního prostředí. Zástupce Ministerstva životního prostředí (bude upřesněno).   10:00 – 11:00 Přednášková sekce I: Téma Cirkulární ekonomika Vývoj efektivních nástrojů pro minimalizaci vzniku demoličního odpadu. Pavel Tesárek. …

Registrace na konferenci „Životní prostředí – Prostředí pro život“ byla spuštěna

Česká informační agentura životního prostředí pořádá ve dnech 16. a 17.9.2021 odbornou konferenci Životní prostředí – prostředí pro život. Konference se uskuteční s podporou Ministerstva životního prostředí a pod záštitou Technologické agentury ČR. Konference bude věnována prezentaci záměrů a výstupů projektů podpořených z programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního …