Aktuality

Představujeme: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Univerzita s bohatou historií sahající až do poloviny 19. století a také instituce nabízející vzdělání v širokém spektru studijních a vědních oborů v rámci sedmi fakult – to je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO). V pořadí již třetí partner zapojený v projektu CEVOOH, kterého stojí za to si představit. Historicky VŠB – TUO navazuje na …

Představujeme: Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně (VUT) se svou historií řadí mezi nejstarší univerzity v zemi, dokonce bylo první českou vysokou školou na Moravě. Založeno bylo jako Česká technická vysoká škola v Brně v roce 1899, současný název pak tato instituce nese od 50. let 20. století. V dnešní době se jedná o vysokou školu dosahující …

Jak na prognózování produkce odpadů? Pomůže nový software TiramisO.

Chcete vědět, jak v ČR třídíme odpady? Zda je to dostatečné či máme co zlepšovat? Zajímá vás, jak prognózovat produkci odpadů, a to třeba až do roku 2040? Pak je i pro vás určen unikátní softwarový nástroj TiramisO, který Ministerstvo životního prostředí dává volně k dispozici. Více se můžete dozvědět mimo jiné v Tiskové zprávě …

Představujeme: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.

Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH) vzniklo s podporou Technologické agentury České republiky v rámci 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život. Projekt byl připraven pro potřeby aplikovaného výzkumu Ministerstva životního prostředí, které je hlavním uživatelem výsledků …

Photo by Deeksha Pahariya on Unsplash

CEVOOH je na Facebooku

Nově je projekt CEVOOH prezentován také prostřednictvím sociální sítě Facebook.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial