Výzva k zasílání příspěvků na konferenci Životní prostředí- prostředí pro život 2023

Výzva k zasílání příspěvků na konferenci Životní prostředí- prostředí pro život 2023

Česká informační agentura životního prostředí pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí a Technologické agentury ČR v pořadí již 4. ročník konference Životní prostředí – prostředí pro život, která se uskuteční 2. a 3. listopadu 2023 tradičně v prostorách Ballingova sálu Národní technické knihovny v Praze.

Konference poskytne prostor pro setkání odborné i laické veřejnosti, kterou spojuje zájem o životní prostředí ve všech jeho složkách, a umožní tak širší diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami životního prostředí v národním i globálním kontextu.

K účasti a prezentaci na konferenci jsou zvány primárně výzkumné týmy, které se podílejí na řešení projektů Programu Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR. V případě, že nebude kapacita příspěvků z tohoto programu naplněna, rádi uvítáme mezi přednášejícími i zástupce projektových týmů z jiných programů, jejichž zaměření je v souladu s prioritami tohoto programu i naší konference (zařazení dalších projektů z jiných programů posoudí programový výbor konference).

Konference bude koncipována jak formou vybraných příspěvků jednotlivých účastníků, tak formou diskuze. Součástí konference bude i posterová sekce. Oficiálním jazykem konference je čeština, ale přednášet lze i v angličtině.

Prezentace:

  • délka příspěvku – 20 minut (včetně diskuze)
  • formát – prezentace ppt a pptx

Pokud máte zájem o vystoupení na konferenci, zašlete nám název a krátký popis Vašeho příspěvku prostřednictvím příslušné šablony, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Zaslané abstrakty účastníků konference budou využity k přípravě sborníku abstraktů.

Vyplněnou šablonu zašlete na e-mail konference@cenia.cz nejpozději do 10. 9. 2023. O přijetí Vašeho příspěvku Vás budeme informovat do 20. 9. 2023.

Postery:

Pokud máte zájem o prezentaci posteru, zašlete nám název a popis posteru v českém i anglickém jazyce s využitím příslušné šablony na e-mail konference@cenia.cz nejpozději do 10. 9. 2023. Postery lze připravit jak v českém, tak v anglickém jazyce. O přijetí Vašeho posteru Vás budeme informovat do 20. 9. 2023.

Rozměry posteru A0 (841 × 1 189 mm)

Pro všechny účastníky, včetně přednášejících, je povinná registrace na konferenci. Registrovat se můžete prostřednictvím formuláře zde nejpozději do 1. října 2023.

Více informací o konferenci naleznete zde.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial