Save the date: Konference Životní prostředí – prostředí pro život 2023

Save the date: Konference Životní prostředí – prostředí pro život 2023

Česká informační agentura životního prostředí vás srdečně zve na 4. ročník Konference Životní prostředí – prostředí pro život, která se uskuteční ve dnech 2. a 3. listopadu 2023 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

Konference poskytne prostor pro setkání odborné i laické veřejnosti, kterou spojuje zájem o životní prostředí ve všech jeho složkách, a umožní tak širší diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami životního prostředí v národním i globálním kontextu.

K účasti a prezentaci na konferenci jsou zvány primárně výzkumné týmy, které se podílejí na řešení projektů Programu Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR. V případě, že nebude kapacita příspěvků z tohoto programu naplněna, rádi uvítáme mezi přednášejícími i zástupce projektových týmů z jiných programů, jejichž zaměření je v souladu s prioritami tohoto programu i naší konference.

V tuto chvíli si rezervujte termín v kalendáři a sledujte webové stránky konference a náš facebookový profil, kde budeme dále upřesňovat další podrobnosti.

Těšíme se na setkání s vámi a podnětnou diskuzi.