Konference „Životní prostředí – Prostředí pro život“, 16. a 17. září 2021

Konference „Životní prostředí – Prostředí pro život“, 16. a 17. září 2021

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference Životní prostředí – prostředí pro život se uskuteční ve dnech 16. a 17. září 2021 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

První den konference poskytne prostor pro prezentaci záměrů a výstupů projektů podpořených z programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR. Zaměření konference tak bude dáno hlavními prioritami programu, kterými jsou:

 • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
 • ochrana ovzduší,
 • odpadové a oběhové hospodářství,
 • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
 • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
 • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Druhý den konference bude věnován problematice udržitelného rozvoje a její odborný obsah bude zaštítěn strategickým dokumentem Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal), jenž představuje soubor opatření, který by měl evropským občanům a podnikům umožnit plně využívat výhod, které s sebou přináší přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Hlavní témata druhého dne konference budou zaměřena na 5 základních okruhů:

 1. Opatření Zelené dohody pro udržitelný rozvoj
 2. Data, informace a znalosti pro udržitelný rozvoj
 3. Společenská odpovědnost firem a udržitelná výroba a spotřeba
 4. Zdravá planeta pro příští generace
 5. Veřejnost versus ochrana klimatu a udržitelný rozvoj
 6. Udržitelný rozvoj lidských sídel

Pokud již nyní víte, že máte zájem na konferenci vystoupit s příspěvkem, kontaktujte nás na konference@cenia.cz.

Na konci prvního přednáškového dne proběhne neformální setkání účastníků v prostorách Národní technické knihovny.

Program a další organizační podrobnosti akce budeme dále upřesňovat na webových stránkách konference a na facebookovém profilu CENIA.

Těšíme se na setkání s vámi a podnětnou diskuzi.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial