1.D Ecodesign and Consumer Behaviour

Work Packages
logo TAČR logo Prostředí pro život

The essential parameters of the products, marketed on the global market in current and innovative consumer activities, cannot be influenced by the activities of the research team in the present project. Therefore, the ambition of this WP’s activities is not to cover all aspects of ecodesign across the entire portfolio of marketed products, but to focus on what can be influenced. On the other hand, consumer attitudes and needs can be mapped at the national level. Such information can be valuable both for global producers (market-specific targeting, marketing studies, etc.) and especially for producers of regional products. Activities related to the analysis of everyday consumer products and their packaging (a high proportion of total waste production at the same time represents the potential for future change) are then directed to this market segment in order to enable and streamline their recycling by changing the material design or by changing the packaging design from this perspective. The addition of a consumer plane then leads to the overall concept of ecodesign in this WP.

Principal Investigator
  • doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D. (UK)
Co-Investigators
  • doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA (VŠCHT)
  • Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (VUT)
  • Ing. Michal Šyc, Ph.D. (ÚCHP)
  • doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (MUNI)
  • Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. (UK)
  • RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. (UK)
logo muni
logo vut
logo uk
logo avcr
logo vscht

Work Package Publications

1.D - Petiška E., Shtukaturova A., Šindelářová I., Weinzettel J. (2022): Rešerše – současně uplatňované modely ekodesignu a inovativní spotřebitelské modely

Dílčí výzkumná zpráva

Research reports

29.04.2022

1.D - Kulhánek J., Pešta J, Kočí V. - Databáze obalových materiálů

Ostatní výsledek

Other

16.02.2023

1.D - Gregor J., Kropáč J., Pavlas M., Shtukaturova A., Šyc M. - Postup provádění rozborů KO/SKO se zaměřením na jednorázové plasty

Souhrnná výzkumná zpráva

Research reports

16.02.2023

1.D - Gregor J., Kropáč J., Pavlas M., Tocháček J., Shtukaturova A., Šyc M. - Bariéry recyklace vybraných materiálů pro balení výrobků každodenní spotřeby

Souhrnná výzkumná zpráva

Research reports

16.02.2023

1.D - Gregor J., Kropáč J., Pavlas M. (2023): Výsledky rozborů KO/SKO se zaměřením na jednorázové plasty

Souhrnná výzkumná zpráva

Research reports

07.02.2024

1.D - Gregor J., Kropáč J., Pavlas M., Tocháček J., Shtukaturova A., Šyc M., Kulhánek J., Pešta J. (2023): Návrhy inovovaných obalů pro vyšší míru recyklovatelnosti

Souhrnná výzkumná zpráva

Research reports

07.02.2024

1.D - Workshop s výrobci a designéry obalů

Workshop

Workshops

07.02.2024

1.D - Pešta J., Kulhánek J., Herasymchuk I., Gregor J., Pavlas M., Weinzettel J. (2023): Souhrnné srovnání možností ekodesignu obalů z pohledu celého životního cyklu

Souhrnná výzkumná zpráva

Research reports

07.02.2024

1.D - Dlouhá J. (2023): Ekodesign. Metodické listy pro učitele ZŠ

Metodické listy pro učitele ZŠ

Other

07.02.2024

1.D - Struk M., Soukopová J., Bakoš E., Tóthová D., Kuliková N. (2024): Workshop Vzdělávání obyvatel v oběhovém hospodářství

Workshop

Workshops

22.05.2024

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial