1.D Ekodesign a spotřebitelské chování

Aktuality
logo TAČR logo Prostředí pro život
Vazba na hlavní cíl zadávací dokumentace:

Analýza vývoje a potenciálu odpadového a oběhového hospodářství ČR v kontextu strategického směřování ČR, predikce dalšího rozvoje a stanovení priorit v souladu s hlavními politikami ČR a EU.

Zásadní parametry výrobků, uváděných na globálním trhu v rámci současných i inovativních spotřebitelských činností, nelze činnosti výzkumného týmu v rámci předkládaného projektu ovlivnit. Proto není ambicí činností tohoto WP postihnout všechny aspekty Ecodesignu v celém portfoliu výrobků uváděných na trh, ale je snaha soustředit se na to, co ovlivnit lze. Na druhou stranu lze zmapovat postoje a potřeby spotřebitelů na národní úrovni. Takové informace mohou být cenné jak pro celosvětově působící výrobce (cílení na konkrétní trh, marketingové studie apod.), tak zejména pro výrobce regionálních produktů. Do tohoto segmentu trhu pak míří činnosti související s analýzou výrobků každodenní spotřeby a jejich obalů (vysoký podíl na celkové produkci odpadů současně představuje potenciál pro budoucí změnu) s cílem umožnit a zefektivnit jejich recyklaci změnou materiálového provedení nebo změnou designu obalů z tohoto pohledu. Přidání spotřebitelské roviny pak vede k celkovému pojetí Ecodesignu v tomto WP.

Odpovědný koordinátor balíčku
  • doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D. (UK)
Spoluřešitelé
  • doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA (VŠCHT)
  • Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (VUT)
  • Ing. Michal Šyc, Ph.D. (ÚCHP)
  • doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (MUNI)
  • Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. (UK)
  • RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. (UK)
logo muni
logo vut
logo uk
logo avcr
logo vscht

Výstupy publikované v rámci balíčku

1.D - Petiška E., Shtukaturova A., Šindelářová I., Weinzettel J. (2022): Rešerše – současně uplatňované modely ekodesignu a inovativní spotřebitelské modely

Dílčí výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

29.04.2022

1.D - Kulhánek J., Pešta J, Kočí V. - Databáze obalových materiálů

Ostatní výsledek

Ostatní

16.02.2023

1.D - Gregor J., Kropáč J., Pavlas M., Shtukaturova A., Šyc M. - Postup provádění rozborů KO/SKO se zaměřením na jednorázové plasty

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

16.02.2023

1.D - Gregor J., Kropáč J., Pavlas M., Tocháček J., Shtukaturova A., Šyc M. - Bariéry recyklace vybraných materiálů pro balení výrobků každodenní spotřeby

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

16.02.2023

1.D - Gregor J., Kropáč J., Pavlas M. (2023): Výsledky rozborů KO/SKO se zaměřením na jednorázové plasty

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

07.02.2024

1.D - Gregor J., Kropáč J., Pavlas M., Tocháček J., Shtukaturova A., Šyc M., Kulhánek J., Pešta J. (2023): Návrhy inovovaných obalů pro vyšší míru recyklovatelnosti

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

07.02.2024

1.D - Workshop s výrobci a designéry obalů

Workshop

Workshopy

07.02.2024

1.D - Pešta J., Kulhánek J., Herasymchuk I., Gregor J., Pavlas M., Weinzettel J. (2023): Souhrnné srovnání možností ekodesignu obalů z pohledu celého životního cyklu

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

07.02.2024

1.D - Dlouhá J. (2023): Ekodesign. Metodické listy pro učitele ZŠ

Metodické listy pro učitele ZŠ

Ostatní

07.02.2024

1.D - Struk M., Soukopová J., Bakoš E., Tóthová D., Kuliková N. (2024): Workshop Vzdělávání obyvatel v oběhovém hospodářství

Workshop

Workshopy

22.05.2024

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial