3.A Hodnocení rizik závažných havárií

Aktuality
logo TAČR logo Prostředí pro život
Vazba na hlavní cíl zadávací dokumentace:

Výzkum strategie omezení rizika krizových situací způsobených Nebezpečnými chemickými látkami v ČR v kontextu strategického směřování ČR, predikce dalšího rozvoje a stanovení priorit v souladu s hlavními politikami ČR a EU.

Výzkum v této části projektu bude zaměřen na všechny technické aspekty oblasti prevence závažných havárií, a to od koncepčních a strategických dokumentů až k dílčím metodickým doporučením pro vybrané části systému prevence závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami. Hlavním výstupem bude celková koncepce prevence závažných havárií pro ČR, která bude obsahovat i zkušenosti a politiky ze zahraničí. Koncepce bude zahrnovat všechny návaznosti kombinovaných rizik na stávající systém prevence závažných havárií, včetně souvislosti u takzvaných nezařazených podniků.
Další činnosti v této WP se budou zaměřovat na metodická doporučení v klíčových aspektech oblasti prevence závažných havárií, které spolu systémově souvisejí. Výzkum bude prováděn v oblasti kultury bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, stárnutí objektů a jejich údržby, nástrojů prevence závažných havárií včetně softwarových modelů, a to v různých průmyslových činnostech s hlavním zaměřením na oblast odpadového a oběhového hospodářství. V rámci výzkumu budou stanoveny typové scénáře závažných havárií, které mohou nastat u vybraných specifických látek v typických průmyslových provozech.
Výzkumná činnost bude konzultována se zástupci MŽP, do řešitelského týmu budou zapojeni zkušení externí odborníci z průmyslových podniků a orgánů státní správy.

Odpovědný koordinátor balíčku
  • prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík (VŠB-TUO)
Spoluřešitelé
  • RNDr. Jan Prášek (CENIA)
logo cenia
logo tuo

Výstupy publikované v rámci balíčku

3.A - Bernatík A. - Stárnutí objektu

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

21.02.2023

3.A - Řezáč F., Vozňák M. - Kybernetická bezpečnost

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

21.02.2023

3.A - Skřínský J. - Softwarové nástroje

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

21.02.2023

3.A - Sikorová K. - Nástroje PZH

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

21.02.2023

3.A - Bernatík A. (2023): Kultura bezpečnosti

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

08.02.2024

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial