1.B Nové druhy odpadů a technologií

Pracovní balíčky
logo TAČR logo Prostředí pro život
Vazba na hlavní cíl zadávací dokumentace:

Analýza vývoje a potenciálu odpadového a oběhového hospodářství ČR v kontextu strategického směřování ČR, predikce dalšího rozvoje a stanovení priorit v souladu s hlavními politikami ČR a EU.

Cílem pracovního balíčku je systematický výzkum a vývoj v oblasti prevence vzniku odpadů, analýzy materiálových toků vybraných odpadů, určení dopadu na životní prostředí vybraných typů odpadů a vývoj metod pro zpracování nových druhů odpadů v souladu s hierarchií nakládání s odpady. V rámci pracovního balíčku jsou integrovány 4 druhy specifických druhů odpadů, pro které budou určeny jejich reálné toky, provedena analýza dostupných technologií, zjištěny jejich možné dopady na životní prostředí a zváženy postupy prevence jejich vzniku či navrženy metody pro jejich využití. Kromě těchto odpadů navržených v souladu s prioritními cíli MŽP je činnost pracovního balíčku zaměřena na identifikaci dalších druhů nových odpadů a technologický foresight s ohledem na možnosti jejich využití či zpracování v kontextu cirkulární ekonomiky. V této oblasti se počítá s intenzivní spoluprací s pracovním balíčkem 1.E zaměřené na BAT při zpracování odpadů a průmyslové odpady. Výsledky řešení v oblasti analýzy technologií pak budou dále využity v rámci pracovního balíčku 1.F zaměřené na národní monitoring odpadového a oběhového hospodářství. Návaznost výzkumné agendy je pak i na další pracovní balíčky zejména v souvislosti s využitím kalů a jejich možnou kontaminací.

Odpovědný koordinátor balíčku
  • Ing. Michal Šyc, Ph.D. (ÚCHP)
Spoluřešitelé
  • Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (VUT)
  • Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D. (VÚV)
  • doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. (VŠB–TUO)
  • prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph. D. (UK)
  • Ing. Jiří Valta (CENIA)
logo cenia
logo vut
logo uk
logo avcr
logo tuo
logo vuv

Výstupy publikované v rámci balíčku

1.B - Krystynik P., Strunakova K., Syc M., Kluson P. (2021): Notes on Common Misconceptions in Microplastics Removal from Water

Open access článek v časopise Applied Sciences https://www.mdpi.com/2076-3417/11/13/5833

Odborné publikace

23.08.2021

1.B - Shtukaturova A., Šyc M., Gregor J., Kropáč J., Pavlas M., Valta J. - Inovativní řešení v oblasti prevence vzniku textilních odpadů a hodnocení nově vznikajících technologií ke zpracování textilních odpadů

Ostatní výsledek

Ostatní

16.02.2023

1.B - Shtukaturova A., Šyc M., Gregor J., Kropáč J., Pavlas M., Valta J. - Analýza problematiky textilních odpadů v ČR

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

05.09.2023

1.B - Pohořelý M., Moško J., Hušek M., Šyc M. - Přehled technologií pro zpracování kalů a recyklaci fosforu

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

16.02.2023

1.B - Shtukaturova A., Šyc M., Gregor J., Kropáč J, Pavlas M., Valta J. - Postup provádění rozborů KO/SKO se zaměřením na textilní odpady

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

16.02.2023

1.B - Kameníková P., Šyc M. - Analýza současného stavu v oblasti lithiových baterií

Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnné výzkumné zprávy

16.02.2023

1.B - Shtukaturova A., Šyc M., Šomplák R., Gregor J. - Workshop na problematiku textilních odpadů

Workshop

Workshopy

16.02.2023

1.B - Šyc M., Shtukaturova A., Jeremiáš M., Beneš H., Gotkiewitz O., Holomek J., Sládková J., Leštinský P. a další (2023): Studie pro možnosti využití chemické recyklace pro zpracování plastů

Studie

Ostatní

07.02.2024

1.B - Cajthaml T. (2023): Posouzení negativních dopadů mikroplastů na ŽP

Příspěvek na konferenci (prezentace)

Ostatní

07.02.2024

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial