Other

Publications
1.A - Kolektiv autorů - Identifikace stavebních objektů obsahujících ve vnější obálce stavební materiály obsahující azbest

Specializovaná mapa s odborným obsahem

1.A Construction and demolition waste

16.02.2023

1.B - Shtukaturova A., Šyc M., Gregor J., Kropáč J., Pavlas M., Valta J. - Inovativní řešení v oblasti prevence vzniku textilních odpadů a hodnocení nově vznikajících technologií ke zpracování textilních odpadů

Ostatní výsledek

1.B New types of waste and technologies

16.02.2023

1.D - Kulhánek J., Pešta J, Kočí V. - Databáze obalových materiálů

Ostatní výsledek

1.D Ecodesign and consumer behavior

16.02.2023

1.E - Vitvarová M., Harasymchuk I., Trecáková T., Purkarová E., Kočí V. - Databáze ParaBAT

Ostatní výsledek

1.E Industrial waste

21.02.2023

1.E - Poul D., Pluskal J., Pavlas M. - Model dopravy odpadů - tvorba cenového modelu

Ostatní výsledek

1.E Industrial waste

21.02.2023

2.A - Váňa M., Kólová A., Sezima T., Najser J., Mikeska M., Krystyník P. - Přehled technologií k eliminaci léčiv a produktů osobní péče z odpadní vody

Ostatní výsledek

2.A Water Contamination

21.02.2023

2.A - Smetanová L., Fuksa J. - Analýza spotřeby léčiv v ČR

Ostatní výsledek

2.A Water Contamination

21.02.2023

2.C - Kolektiv autorů - Databáze spektrálních katalogů

Specializovaná veřejná databáze

2.C Contaminated sites

21.02.2023

1.B - Šyc M., Shtukaturova A., Jeremiáš M., Beneš H., Gotkiewitz O., Holomek J., Sládková J., Leštinský P. a další (2023): Studie pro možnosti využití chemické recyklace pro zpracování plastů

Studie

1.B New types of waste and technologies

07.02.2024

1.B - Cajthaml T. (2023): Posouzení negativních dopadů mikroplastů na ŽP

Příspěvek na konferenci (prezentace)

1.B New types of waste and technologies

07.02.2024

1.C - Sobek J. (2023): Využití potravinových odpadů a možné technologie jejich zpracování

Příspěvek na konferenci (prezentace)

1.C Biodegradable waste

07.02.2024

1.D - Dlouhá J. (2023): Ekodesign. Metodické listy pro učitele ZŠ

Metodické listy pro učitele ZŠ

1.D Ecodesign and consumer behavior

07.02.2024

1.E - Paulu A., Škarohlíd R., Trecáková T., Purkarová E., Kočí V. (2023):Platforma PruSym

Projekt PruSym (od slova Průmyslová Symbióza) https://prusym.wz.cz/

1.E Industrial waste

07.02.2024

1.F - Pluskal J., Šomplák R., Pavlas M. (2023): Nástroj pro rekonstrukci vybraných toků odpadů na území ČR

Neveřejný výstup - nelze použít prostřednictvím webových stránek, jelikož uživatel musí mít přístup k datům ISOH.

1.F National circular economy monitoring

07.02.2024

2.A - Váňa M., Mičaník T., Bindzar J., Kristová A., Plecitá M., Sýkora F., Břicháčková A. (2023): Výskyt vybraných látek ze skupiny PFAS v průmyslových a komunálních odpadních vodách

Stať ve sborníku příspěvků

2.A Water Contamination

08.02.2024

2.A - Váňa M., Mičaník T., Bindzar J., Kristová A., Plecitá M., Sýkora F., Břicháčková A. (2023): Výskyt vybraných látek PFAS v komunálních v průmyslových odpadních vodách

Příspěvek (abstrakt) ve sborníku konference Životní prostředí - Prostředí pro život

2.A Water Contamination

08.02.2024

2.A - Fuksa J., Smetanová Matoušová L. (2023): Přísun farmak do Vltavy a labe a transport ke hranici

Stať ve sborníku příspěvků

2.A Water Contamination

08.02.2024

2.A - Fuksa J., Smetanová Matoušová L., Jačková A. (2023): Vliv čistíren odpadních vod na řeky - co když bude sucho?

Příspěvek (abstrakt) ve sborníku konference Životní prostředí - Prostředí pro život

2.A Water Contamination

08.02.2024

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial