Ostatní

Výstupy
1B - Krystynik P., Strunakova K., Syc M., Kluson P. (2021):Notes on Common Misconceptions in Microplastics Removal from Water

Open access článek v časopise Applied Sciences https://www.mdpi.com/2076-3417/11/13/5833

1.B Nové druhy odpadů a technologií

23.08.2021

2B - Šrédlová K., Šírová K., Stella T., Cajthaml T. Degradation Products of Polychlorinated Biphenyls and Their In Vitro Transformation by Ligninolytic Fungi. TOXICS 9, 2021, Article Number: 81

Článek v časopise Toxics https://www.mdpi.com/2305-6304/9/4/81

2.B Kontaminace horninového prostředí

30.08.2021

2B - Lhotský O, Kukačka J, Slunský J, Marková K, Němeček J, Knytl V, Cajthaml T. The effects of hydraulic/pneumatic fracturing-enhanced remediation (FRAC-IN) at a site contaminated by chlorinated ethenes: A case study. Journal of Hazardous Materials 417, 2021, 125883

Článek dostupný: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389421008475?via%3Dihub

2.B Kontaminace horninového prostředí

15.05.2021