Souhrnné výzkumné zprávy

Výstupy
1.E - Kočí V., Paulu A. (2021): Analýza uplatňování principů průmyslové symbiózy v ČR a v zahraničí

Dílčí výzkumná zpráva

1.E Průmyslové odpady

23.08.2021

2.C - Kubal M., Suchánek Z. (2021): Rešerše kontaminovaných míst vhodných pro analýzu složení historických odpadů

Dílčí výzkumná zpráva

2.C Monitoring kontaminovaných míst

28.08.2022

2.A - Váňa M., Krystyník P., Cajthaml T., Najser J.: Výzkumná zpráva za rok 2021

Dílčí výzkumná zpráva

2.A Kontaminace vodního prostředí

25.04.2022

1.D - Petiška E., Shtukaturova A., Šindelářová I., Weinzettel J. (2022): Rešerše – současně uplatňované modely ekodesignu a inovativní spotřebitelské modely

Dílčí výzkumná zpráva

1.D Ekodesign a spotřebitelské chování

29.04.2022

1.A - Hela R., Křížová K. - Využití odpadů z demolic cihelných a betonových objektů jako částečné či úplné náhrady přírodních plniv do cementových betonů

Souhrnná výzkumná zpráva

1.A Stavební a demoliční odpady

16.02.2023

1.A - Škopán M., Kašpárek J., Zeizinger L. - Možnosti zvyšování využití recyklátů ve stavebnictví

Souhrnná výzkumná zpráva

1.A Stavební a demoliční odpady

16.02.2023

1.A - Drochytka R., Černý V., Hodul J., Mészárosová L, Figala P. - Výzkumná zpráva o možnostech snížení nebezpečných látek ve stavebních materiálech

Souhrnná výzkumná zpráva

1.A Stavební a demoliční odpady

16.02.2023

1.B - Shtukaturova A., Šyc M., Gregor J., Kropáč J., Pavlas M., Valta J. - Analýza problematiky textilních odpadů v ČR

Souhrnná výzkumná zpráva

1.B Nové druhy odpadů a technologií

05.09.2023

1.B - Pohořelý M., Moško J., Hušek M., Šyc M. - Přehled technologií pro zpracování kalů a recyklaci fosforu

Souhrnná výzkumná zpráva

1.B Nové druhy odpadů a technologií

16.02.2023

1.B - Shtukaturova A., Šyc M., Gregor J., Kropáč J, Pavlas M., Valta J. - Postup provádění rozborů KO/SKO se zaměřením na textilní odpady

Souhrnná výzkumná zpráva

1.B Nové druhy odpadů a technologií

16.02.2023

1.B - Kameníková P., Šyc M. - Analýza současného stavu v oblasti lithiových baterií

Souhrnná výzkumná zpráva

1.B Nové druhy odpadů a technologií

16.02.2023

1.D - Gregor J., Kropáč J., Pavlas M., Shtukaturova A., Šyc M. - Postup provádění rozborů KO/SKO se zaměřením na jednorázové plasty

Souhrnná výzkumná zpráva

1.D Ekodesign a spotřebitelské chování

16.02.2023

1.D - Gregor J., Kropáč J., Pavlas M., Tocháček J., Shtukaturova A., Šyc M. - Bariéry recyklace vybraných materiálů pro balení výrobků každodenní spotřeby

Souhrnná výzkumná zpráva

1.D Ekodesign a spotřebitelské chování

16.02.2023

1.F - Šomplák R., Pluskal J., Pavlas M., Valta J. - Přístup k modelování toku odpadů na území ČR

Souhrnná výzkumná zpráva

1.F Národní monitoring oběhového hospodářství

21.02.2023

1.F - Šomplák R., Pluskal J., Pavlas M., Valta J. - Analýza stávající sítě v krajích a v ČR

Souhrnná výzkumná zpráva

1.F Národní monitoring oběhového hospodářství

21.02.2023

2.A - Váňa M., Krystyník P., Cajthaml T., Najser J. - Výzkumná zpráva za rok 2022

Souhrnná výzkumná zpráva

2.A Kontaminace vodního prostředí

21.02.2023

2.C - Kolektiv autorů - Rešerše kontaminovaných míst

Dílčí výzkumná zpráva

2.C Monitoring kontaminovaných míst

21.02.2023

3.A - Bernatík A. - Stárnutí objektu

Souhrnná výzkumná zpráva

3.A Hodnocení rizik závažných havárií

21.02.2023

3.A - Řezáč F., Vozňák M. - Kybernetická bezpečnost

Souhrnná výzkumná zpráva

3.A Hodnocení rizik závažných havárií

21.02.2023

3.A - Skřínský J. - Softwarové nástroje

Souhrnná výzkumná zpráva

3.A Hodnocení rizik závažných havárií

21.02.2023

3.A - Sikorová K. - Nástroje PZH

Souhrnná výzkumná zpráva

3.A Hodnocení rizik závažných havárií

21.02.2023

1.D - Gregor J., Kropáč J., Pavlas M. (2023): Výsledky rozborů KO/SKO se zaměřením na jednorázové plasty

Souhrnná výzkumná zpráva

1.D Ekodesign a spotřebitelské chování

07.02.2024

1.D - Gregor J., Kropáč J., Pavlas M., Tocháček J., Shtukaturova A., Šyc M., Kulhánek J., Pešta J. (2023): Návrhy inovovaných obalů pro vyšší míru recyklovatelnosti

Souhrnná výzkumná zpráva

1.D Ekodesign a spotřebitelské chování

07.02.2024

1.D - Pešta J., Kulhánek J., Herasymchuk I., Gregor J., Pavlas M., Weinzettel J. (2023): Souhrnné srovnání možností ekodesignu obalů z pohledu celého životního cyklu

Souhrnná výzkumná zpráva

1.D Ekodesign a spotřebitelské chování

07.02.2024

1.E - Vitvarová M., Paulu A., Vlachý J. Kočí V. (2023): Souhrnná zpráva balíčku 1.E popisující postupy při tvorbě platformy PruSYM a databáze a rozšířené platformy ParaBAT za rok 2023

Souhrnná výzkumná zpráva

1.E Průmyslové odpady

07.02.2024

1.F - Šomplák R., Pavlas M., Pluskal J., Valta J., Bulková G. (2023): Datová základna pro komplexní modelování stavu odpadového a oběhového hospodářství v ČR

Souhrnná výzkumná zpráva

1.F Národní monitoring oběhového hospodářství

07.02.2024

1.F - Pluskal J., Šomplák R., Pavlas M. (2023): REVEDATO. Nástroj pro rekonstrukci vybraných toků odpadů na území ČR

Souhrnná výzkumná zpráva

1.F Národní monitoring oběhového hospodářství

07.02.2024

1.F - Kovanda J., Pavlas M., Valta J., Korotenko E. (2023): Indikátory pro systematické sledování stavu oběhového hospodářství

Souhrnná výzkumná zpráva

1.F Národní monitoring oběhového hospodářství

07.02.2024

2.A - Váňa M., Krystyník P., Cajthaml T., Najser J. - Výzkumná zpráva za rok 2023

Dílčí výzkumná zpráva

2.A Kontaminace vodního prostředí

08.02.2024

2.B - Cajthaml T., Innemanová P., Kopecká I., Kubal M., Suchánek Z., Šereš M. (2023): Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnná výzkumná zpráva

2.B Kontaminace horninového prostředí

08.02.2024

2.C - Kubal M. (2023): Souhrnná zpráva historický vývoj složení odpadu v ČR a zahraniční

Souhrnná výzkumná zpráva

2.C Monitoring kontaminovaných míst

08.02.2024

3.A - Bernatík A. (2023): Kultura bezpečnosti

Souhrnná výzkumná zpráva

3.A Hodnocení rizik závažných havárií

08.02.2024

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial