Souhrnné výzkumné zprávy

Výstupy
1E - Kočí V., Paulus A.: Analýza uplatňování principů průmyslové symbiózy v ČR a v zahraničí

Dílčí výzkumná zpráva

1.E Průmyslové odpady

23.08.2021